Typy kurzů češtiny pro cizince

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Od pondělí do pátku od 9.30 do 12.30 nebo od 13.00 do 16.00 / 40x45min

Nejrychlejší způsob, jak se v krátké době „ponořit” do češtiny. Kurzy pokračují každé dva týdny. Cena za jednu lekci je pouze 125,-Kč. Pokud budete v jakémkoliv intenzivním kurzu pokračovat, získáte slevu 500,-Kč.

Filtrovat

Standardní kurz

2 x 90 min za týden / dopoledne, v poledne, odpoledne, večer

Pravidelné kurzy vás udrží v kondici. S ostatními studenty můžete společně objevovat krásy češtiny a zažívat nové úspěchy při jejím studiu. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Páteční kurz „Velký pátek”

Každý pátek od 9.30 do 12.30

Pokud jste zaneprázdněni po většinu týdne, ale nechcete obětovat své víkendy, tento kurz je pro vás ideální. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Víkendový kurz

Každou sobotu od 10.00 do 14.30

Intenzivní sobotní výuka je ideální pro všechny, kdo nemohou během týdne navštěvovat naše standardní, ani intenzivní kurzy. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Privátní kurzy

Nevyhovuje Vám žádný náš rozvrh? Nevyhovuje Vám studovat ve skupině? Domluvte si náš privátní kurz, který bude přizpůsoben přesně Vašim potřebám.

1.  Intenzita kurzu - minimálně 1 x 90 min za týden

2.  Rozvrh - můžeme Vám zajistit kurz začínající v rozmezí od 8.00 do 20.00 hodin

3.  Místo - kurz může probíhat v učebnách CLT nebo na místě, které si určí klient / klient nehradí cestu lektora

Filtrovat

Kurz české výslovnosti

Individuální 30 min lekce s expertkou na výslovnost

Při prvním sezení s naší expertkou se dozvíte diagnostiku vaší výslovnosti. Všechny další terapie se budou odvíjet od vašich specifických individuálních potřeb a požadavků. Dále se můžete objednávat na konzultace a pracovat na zlepšení své české výslovnosti.

Rezervovat

Úrovně obtížnosti

Úplní začátečníci

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 1)

Témata: Česká fonetika, Základní fráze, Formální a neformální dialog, Jídlo; Čísla

Gramatika: Sloveso být

 

Pouze pro Intenzivní dvoutýdenní kurzy pro začátečníky

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 1-6)

Témata: Česká fonetika, Základní fráze, Formální a neformální dialog, Jídlo; Čísla, Rodina, Popis lidí, Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, měsíce v roce, části dne), Orientace, Lokality; V restauraci; Známí lidé

Gramatika: Sloveso být, Přirozený a gramatický rod, Přítomný čas, Modální slovesa, Co rádi děláte?, Model pro lokál sg.; Akuzativ sg., Minulý čas; Slovesa + přímý objekt

Filtrovat

Falešní začátečníci

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 2, 3)

Témata: Rodina, Popis lidí, Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, měsíce v roce, části dne), Hobby

Gramatika: Přirozený a gramatický rod, Přítomný čas, Modální slovesa, Co rádi děláte?

Filtrovat

Mírně pokročilí

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 4–11)

Témata: Orientace, Lokality; V restauraci; Známí lidé, Národnosti a země; Inzeráty, Byt a nábytek; Volný čas, Sporty a hobby; Lidské tělo; Cestování; Vaření

Gramatika: Model pro lokál sg.; Akuzativ sg., Minulý čas; Slovesa + přímý objekt, Neurčitá a záporná zájmena, Negace; Budoucí čas; Akuzativ a nominativ pl.; Prepozice + genitiv; Posesivní a partitivní genitiv

Filtrovat

Mírně pokročilí II.

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 12-15)

Témata: Domácí práce; Zjištění směru, Geografické pojmy; Životopis; Co když …, Charakter;

Gramatika: Vid, budoucí čas perfektivních sloves; Prefixy, Dlouhá a krátká slovesa pohybu; Lokál sg., Prepozice o; Kondicionál;

Filtrovat

Téměř středně pokročilí

Knihy: New Czech Step by Step (Lekce 16-20),

Témata: Počasí, Komunikace; Oblečení; Vztahy; Příkazy

Gramatika: Stupňování adjektiv, Adjektiva x Adverbia; Dativ sg.; Objektové konstrukce s dativem; Instrumentál sg., Prepozice s; Vokativ sg., Imperativ

Filtrovat

Téměř středně pokročilí II.

Books: Czech Step by Step 2 (Lekce 1-10)

Témata: Seznamujeme se; Rodina, V restauraci; Kde žijeme; Cestování, Orientace; Práce, Hledání práce; Slavíme narozeniny, svátky a výročí; Lidé a věci, Obchody a nakupování; Svátky a tradice, Pozvání a návštěva; Ženy a muži v dnešní společnosti, Služby; Sporty a hry, Dovolená

Gramatika: Nominativ sg., Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic; Akuzativ sg., Osobní zájmena v akuzativu, Model pro akuzativ pl.; Lokál sg., Osobní zájmena v lokálu, Model pro lokál pl.; Genitiv sg., Osobní zájmena v genitivu, Model pro genitiv pl.; Instrumentál sg., Osobní zájmena v instrumentálu, Model pro genitiv pl.; Dativ sg., Osobní zájmena v dativu, Model pro dativ pl.; Nominativ a akuzativ pl.; Čas a datum, Časové spojky a výrazy; Vid, Časové věty s když a až; Prefixy, Slovesa pohybu;

Filtrovat

Středně pokročilí

Kniha: Czech Step by Step 2 (Lekce 11-20)

Témata: Zdraví a životní styl, U doktora; Kultura a umění; Jací jsme a jak vypadáme?, Diskuse nebo hádka; Věk informací, Noviny, Internet; Společnost a hodnoty, Pošta a banka; Planeta Země, Počasí; Investujeme, obchodujeme a podnikáme, Služební cesta; Móda a oblečení, Auta a automobilisté; Česká historie 1948 – 1989, Školství a vzdělání; Čteme česky, Zeměpis a státní správa

Gramatika: Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, Imperativ; Genitiv pl., Posesivní adjektiva; Komparace adjektiv a adverbií; Tvoření adverbií; Lokál pl., Plurálová substantiva; Kondicionál, Modalita; Dativ pl., Spojky; Instrumentál pl., Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě; Číslovky a jejich deklinace, Zlomky a desetinná čísla, Zájmeno ten; Reflexivní se/si, Reflexivní pasivum, Deskriptivní pasivum, Verbální substantiva a adjektiva; Obecná čeština, Pravopis

Filtrovat

Výše středně pokročilí

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku B2 úrovně.

Filtrovat

Výše pokročilí

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku C1 úrovně.

Filtrovat

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Úplní začátečníci Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Rezervován
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Mírně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Mírně pokročilí II. Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Téměř středně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Téměř středně pokročilí II. Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Středně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Výše středně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
29.5. - 9.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
12.6. - 23.6. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný

Standardní kurz

Úplní začátečníci Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Rezervován
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Rezervován
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Falešní začátečníci Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Mírně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 11.30 - 13.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Mírně pokročilí II. Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 11.30 - 13.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Téměř středně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 11.30 - 13.00 14 / 2100 Dostupný
Téměř středně pokročilí II. Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Středně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
5.6. - 21.6. 4-7 pon + stř 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Výše středně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 11.30 - 13.00 14 / 2100 Dostupný
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
Výše pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
1.6. - 22.6. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný

Víkendový kurz

Mírně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.6. - 24.6. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Mírně pokročilí II. Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.6. - 24.6. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Rezervován
Téměř středně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.6. - 24.6. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Středně pokročilí Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.6. - 24.6. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Jak se přihlásit