Kristýna Pilecká

Lektorka

Jazyk obecně je jeden z prostředků vzájemného porozumění. Je to spojující článek mezi všemi členy lidské rodiny. Rozhodla jsem se pro výuku češtiny jako cizího jazyka, protože mě baví přispívat k vzájemné provázanosti a k porozumění sobě i druhým. Zprostředkovávání pestrosti jazyka, kterým je čeština, považuji za smysluplnou a kreativní práci.