Učební materiály češtiny pro cizince

New Czech Step by Step

New Czech Step by Step

Výukový program češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určen začátečníkům až téměř středně pokročilým. Názvy lekcí dokazují praktické a komunikativní zaměření učebnice (např. Moje rodina, Orientace, V restauraci, Volný čas, Hledáme cestu, Komunikace), každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Czech Grammar in a Nutshell / Českou gramatiku v kostce.

Publikace získala v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku 2004 1. místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky.

244 s. + 128 s., 1 300 g, + 4 s. + 80 min. CD. Doporučená cena včetně DPH 899 Kč
ISBN 80-903417-5-6 / 80-86903-07-9 (2. vydání) / 978-80-7470-019-4 (7. vydání)

Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2

Učebnice Česky krok za krokem 2 je druhý díl oblíbené učebnice New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt fur Schritt. Přináší ve 20 lekcích opakování gramatické látky, která byla probrána v prvním díle, a zároveň výrazně rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje komunikační kompetence studentů. Učebnice systematicky rozvíjí všechny čtyři řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Vstupní texty se orientují na zajímavá témata ze všech oborů lidské činnosti, zatímco závěrečná část každé lekce, nazvaná Čeština pro každý den, přibližuje každodenní život v ČR. Po dokončení učebnice dosáhnou studenti úrovně B1 podle oficiálního popisu Prahové úrovně – češtiny jako cizího jazyka. Veškerý text včetně přístupného výkladu gramatických jevů je v češtině. Součástí knihy jsou česko-anglicko-německo-ruský výběrový slovníček, brožura Česká gramatika v kostce 2 a dvě audio CD.

208 + 4 strany příloh a 84 stran + 8 stran Česká gramatika v kostce 2, 1300 g, 2 audio CD, 849 Kč vč. DPH.
ISBN 978-80-86903-92-7

Doplňkové materiály

Čeština expres 1

Čeština expres 1

Čeština expres 2

Čeština expres 2

Čeština expres 3

Čeština expres 3

Autentické texty, knihy, videa, televizní a rozhlasové vysílání pro cizince …